İşletme

Programın Amacı: İşletme programı fabrika, çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışılacak elemanları yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İşletme programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve deneyleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Bunun için ilk yıllarda matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk; daha ileri yıllarda ise üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, kooperatifçilik, hukuk, bilgisayar gibi alanlarda dersler verilmektedir.

Gereken Nitelikler: İşletme okumak isteyen bir kimsenin üstün bir genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması, matematik, sosyolojiye, psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personelle ve halkla sıkı ilişkiler içinde olduğundan bir işletmecinin sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları ikna edebilme gücüne sahip bir kimse olması, kısaca insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanması gereklidir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler : İşletme Bölümünü bitiren öğrenciler “işletmeci” unvanı ile çalışırlar. İşletmeci çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insangücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar, çalışmayı denetler. Bunun için çalıştığı işletmede planlama, örgütlenme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin sayışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işler yapar.

Çalışma Alanları:İşletmeciler kamu ve özel sektörün bütün kademelerinde görev alabilecekleri gibi, kendi işletmelerini kurarak da çalışabilirler. Meslekte ilerleme, yetenek ve bilginin, başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x